29.02.2016

Barjerai skaitmeninėje Europoje

Kalbų įvairovė yra Europos kultūros, verslo, prekybos ir bendradarbiavimo pamatas. Mes dirbame, studijuojame, keliaujame, gyvename ir kuriame verslą nepaisydami šalių sienų ir geografinių kliūčių. Pagrindinis Europos Komisijos tikslas – iki 2020-ųjų metų sukurti daugiakalbę bendrąją skaitmeninę rinką (angl. Digital Single Market (DSM), tačiau iki šiol dauguma Europos kalbų neturi šiai rinkai pritaikytų kalbos technologijų. Dėl nepakankamo technologijų išvystymo Europos branginama lingvistinė įvairovė kartais gali trukdyti laisviems informacijos mainams ir atvirai prieigai prie viešųjų paslaugų, verslo, darbo pasiūlymų ir pagalbos šaltinių.

Naujų galimybių nauda

Europos Komisija nusprendė imtis veiksmų ir prisidėti prie tikros daugiakalbės bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo – CEF automatinio vertimo platforma (CEF.AT) palengvins daugiakalbę komunikaciją ir keitimąsi dokumentais bei kitu lingvistiniu turiniu tarp Europos šalių viešojo administravimo institucijų, ES piliečių ir įmonių.

CEF.AT reikia pritaikyti, kad ji atitiktų kasdienius daugiakalbės Europos viešųjų paslaugų erdvės poreikius, todėl labai svarbu, kad ją kuriant aktyviai dalyvautų viešąsias paslaugas teikiančios institucijos. Dabar veikianti CEF.AT platforma pagrįsta statistinio mašininio vertimo technologija, „besimokančia“ iš Europos Sąjungos įstatymų ir Europos Sąjungos institucijų sukurtų tekstų vertimų, todėl nėra pritaikyta šalių viešojo administravimo institucijų ir viešųjų paslaugų poreikiams.

Dalyvaukite ELRC!

Siekiant surinkti kalbinius išteklius mašininio vertimo sistemoms, kurias naudos viešųjų paslaugų teikėjai visose ES valstybėse narėse, Islandijoje, Norvegijoje ir kurios geriau atitiks viešųjų paslaugų vartotojų poreikius, sukurta Europos kalbų išteklių koordinavimo (ELRC) iniciatyva. ELRC yra precedento neturinti viešojo sektoriaus duomenų rinkimo iniciatyva, kuri padės aprūpinti CEF.AT kalbos ir vertimo duomenimis (vienkalbiais ir dvikalbiais), susijusiais su kasdiene Europos šalių institucijų veikla.

Susipažinkite su ELRC Lietuvoje

ELRC konsorciumas kiekvienoje iš 30 dalyvaujančių šalių Europos Komisijos vardu organizuoja seminarus, kuriuose aptariama viešojo administravimo institucijų turimų kalbos duomenų svarba ir panaudojimo galimybės.

Per 2016 m. vasario 24 d. Vilniuje vykusį ELRC seminarą kalbėjo pranešėjai iš Vyriausybės kanceliarijos, ELRC konsorciumo, Europos Komisijos atstovybės, vyriausybinių institucijų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvių kalbos instituto, įmonės „Tilde informacinės technologijos“ bei Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų.

Seminare buvo aptarta Europos kalbų išteklių koordinavimo (ELRC) iniciatyva, kalba ir kalbos technologijos ir daugiakalbės viešosios paslaugos Lietuvoje, mašininis vertimas, jo funkcionalumas ir pritaikymas, duomenų ir kalbos išteklių techniniai ir praktiniai aspektai ir jų skaitmeniniai ištekliai Lietuvoje, teisiniai duomenų panaudojimo aspektai, Lietuvos viešojo administravimo institucijų poreikiai daugiakalbėje darbo aplinkoje ir išsiaiškinta, kaip jiems pritaikyti automatinio vertimo platformą (CEF.AT).

Pagalba kasdieniame darbe

Pasibaigus seminarams ELRC techninės ir teisinės pagalbos tarnyba padės tęsti koordinavimo veiklą ir atsakys į kylančius klausimus apie techninius ar teisinius aspektus, susijusius su kalbos duomenų kūrimu, rinkimu ar bendru naudojimu. Pagalbos tarnybos adresas http://www.lr-coordination.eu/helpdesk.

Be to, ELRC kalbos išteklių taryba (LRB) kartu su dalyvaujančių šalių atstovais veiks kaip šios iniciatyvos valdymo įrankis ir užtikrins, kad būtų išgirstas įvairių kalbų bendruomenių balsas.