09.10.2014

Spalio 3 d. „Tilde IT“ dalyvavo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros ir Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento surengtoje konferencijoje „Kalbos profesijų ateitis“. Konferencija buvo skirta Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečiui paminėti.

Lietuvos vertėjams šis dešimtmetis buvo ypatingas, nes pirmą kartą istorijoje lietuvių kalba tapo lygiavertė visoms kitoms Europos kalboms. Dabar ji skamba Europos Parlamente, ES Taryboje, Europos Komisijoje ir kitose institucijose, tūkstančiais puslapių verčiami Europos Sąjungos teisės dokumentai. Ir tai tik maža dalis tų darbų, kuriuos atlieka mūsų vertėjai.

Konferencijoje buvo diskutuojama aktualiomis temomis apie kintantį vertėjo vaidmenį šiuolaikinėje aplinkoje, vertėjų rengimo uždavinius, vertimo technologijų pažangos poveikį vertimo rinkai pasaulyje bei kalbos profesijų įvairovę ir pasirengimą kalbų studijoms.

„Tilde IT“ konferencijoje pristatė pranešimą „Technologijos ir vertimas“. Jame apžvelgti vertimų rinkos pokyčiai nuo pirmųjų žingsnių, vertimo technologijų nauda ir trūkumai bei tendencijos, automatinio vertimo, kaip pažangiausios vertimo technologijos, poveikis rinkai, automatinio vertimo perspektyvos, dėl šios technologijos besirandanti nauja kalbos profesija – automatinio vertimo redaktorius. Vėliau pratęsiant diskusijas atskirose grupėse buvo pademonstruotas praktinis technologijų panaudojimas, aptarta vertimo įrankių pranašumai ir trūkumai bei modernių technologijų poveikis rinkai.