12.10.2015

Šiandien mašininis vertimas (toliau – MV) plačiai naudojamas siekiant suvokti teksto turinį. MV kokybė gerėja, tačiau vis dar nėra pakankamai aukšta, kad tiktų profesionaliems vertėjams. Pradinis MV naudojimo profesionalų vertimams įvertinimas parodė, kad MV gali pagerinti vertimo efektyvumą, tačiau taip pat atskleidė daug sričių, kurias reiktų tobulinti.

UAB „Tilde informacinės technologijos“ inicijavo ir bendradarbiaudama su UAB „DPA Lietuva“ įgyvendino projektą „Mašininio vertimo sistemos technologijų, skirtų vertimo profesionalams naudoti vidiniame ir išoriniame tinkle bei automatizuoto vertimo įrankiuose, kūrimas ir tobulinimas vykdant MTTP veiklas siekiant padidinti efektyvumą“. Projektas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos, 2.1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę Intelektas LT.

Vykdant projektą sukurtos technologijos (prototipai) profesionaliems vertėjams padės įveikti pagrindinius sunkumus verčiant.

Naudojantis prototipais galima versti „Microsoft Word“ (DOCX), specializuotų vertimo programų (TMX, TTX, XLIFF), interneto turinio (HTML), „Microsoft Excel“ (XLSX), „Microsoft PowerPoint“ (PPTX), raiškiojo teksto (RTF), grynojo teksto (TXT) ir kitų formatų dokumentus ir maksimaliai išlaikyti originalų formatavimą. Galima vartoti parengtą terminiją arba sukurti savų terminų, integruoti juos į MV ir vartoti, siekiant išlaikyti kliento pageidaujamą terminijos nuoseklumą. Taip pat sukurta galimybė profesionaliems vertėjams susikurti savą ar naudoti parengtą MV pasiūlymų kokybės įvertinimą – taip vertėjų nevargintų nekokybiški MV vertimai. Įgyvendinant projektą visos technologijos sujungtos į bendrą ir sukurtas papildinys plačiai paplitusiems pusiau automatiniams vertimo įrankiams.

Tikimės, kad ištobulinus profesionaliems vertėjams skirtus įrankius juos bus galima pasiūlyti Lietuvos rinkoje dirbantiems profesionalams, o pritaikius kitoms kalboms – eksportuoti į užsienio rinkas.

 

Daugiau informacijos: Renata Špukienė | „Tilde informacinės technologijos“ direktorė | tel. (8 5) 274 03 71 | e. p. Renata.Spukiene@tilde.lt