SemTi projektas

Vykdydama projektą „Tilde IT“ sukūrė lietuvių kalbos žodžių lingvistinio semantinio tinklo duomenų bazės prototipą. Tai yra lingvistinis semantinis ryšių tinklas, vaizduojantis ne dokumentų ar atskirų objektų, bet žodžių ryšius.

Lingvistinio semantinio tinklo funkcija – nurodyti, kokie žodžiai tarpusavyje susiję prasminiu ryšiu, pavyzdžiui, tinkle žodis „stalas“ yra susietas su žodžiais „staliukas“, „baldas“ ir t. t. Taip pat įtraukta stalo apibūdinimų: medinis, stiklinis, mažas, raudonmedžio, ąžuolinis ir t. t. Tinklas yra hierarchinis ir gali būti pateiktas ontologijų tinklo pavidalu; jo pagrindas – sinonimai, antonimai ir įvairios asociatyvios sąvokos. Naudojantis tokiu ryšių tarp žodžių tinklu galima padidinti paieškos sistemų darbo efektyvumą, spręsti žodžių daugiareikšmiškumo panaikinimo problemą, taip pat jį galima pritaikyti kituose natūralios kalbos apdorojimo procesuose. Lietuvių kalbos žodžių semantinių ryšių tinklo (SRT) nėra ne tik Lietuvos, bet ir Europos bei pasaulio rinkose.

Semantinis tinklas iš esmės atspindi žmonių mąstymo struktūrą ir nurodo prasminius bei asociatyvius žodžių sąryšius. Įmanoma sukurti ir vieno žmogaus semantinį tinklą, bet mus lingvistiniu požiūriu domina lietuvių kalbos semantinis tinklas, nurodantis, kokios yra dažniausios žodžio keliamos asociacijos. Toks tinklas naudingas analizuojant gyvąją kalbą, tad juo remiantis galima spręsti, su kuo lietuviams asocijuojasi vieni ar kiti dalykai. Pavyzdžiui, prieš įstojant į Europos Sąjungą, žodis „sąjunga“ dažniausiai asocijavosi su Sovietų Sąjunga, bet dabar dauguma jį sieja su Europos Sąjunga.

Lietuvių kalba yra labai vaizdinga ir išraiškinga: štai vien veiksmažodis „eiti“ turi daugiau nei 15 sinonimų, nors dažnas iš mūsų žino vos 5–6 iš jų. Išsamus semantinis tinklas padėtų išsaugoti lietuvių kalbos sinonimų įvairovę bei atgaivintų šiuo metu primirštus jų variantus. Tokį tinklą būtų galima naudoti tiek mokymo, tiek tyrimo tikslais, o mokyklose jis galėtų būti pritaikytas žaidimo forma mokantis sinonimų.

Semantinių ryšių duomenų bazė bus panaudota semantinės paieškos varikliuose. Taip pat semantinis tinklas pravers rinkodaros bei reklamos specialistams, nes padės nuspėti galimą visuomenės reakciją į siūlomo produkto reklamą, pakuotę ar pavadinimą. Taip pat būtų galima analizuoti, ar vartojami žodžiai ir vaizdai nekelia visuomenei neigiamų asociacijų, arba atvirkščiai – rasti idėjų, kaip šokiruoti vartotoją ir taip atkreipti dėmesį į produktą. Taigi tokį mąstymo žemėlapį galima naudoti kuriant naujus gaminius ir generuojant naujas arba nestandartines idėjas.