„Virtualus susitikimų asistentas“ projektas

Dirbtiniu intelektu pagrįstas bendrovės „Tilde IT“ kuriamas įrankis planuojama gerokai supaprastins susitikimų ir posėdžių organizavimą. Jis apims visą susitikimo ciklą – nuo datos suderinimo iki reziumė bei atliktų darbų ataskaitos. Į sprendimą bus investuota per 800 tūkst. eurų.

Sužinokite daugiau

 

„Bot Cloud“ projektas

Projektu numatoma pasinaudoti „Tildes“ patirtimi kuriant kalbos bei šnekos technologijas ir robotus (angl. virtual assistant arba bot, chat bots. Lietuviškai dar vadinami virtualiais asistentais) ir sukurti platformą, skirtą robotams kurti ir pritaikyti Baltijos šalių rinkos klientams. Projekto metu susitelksime į lietuvių kalbą, tačiau kalbų skaičių ateityje bus plečiamas. Po projekto planuojama dirbti ties Baltijos šalių regione paklausiomis kalbomis (latvių, estų, rusų, anglų), kurios bus finansuojamos nuosavomis lėšomis. Platforma apims pagrindines funkcijas, būtinas norint kurti robotus realiems verslo klientams Baltijos šalyse.

Sužinokite daugiau

 

„Speech Cloud“ projektas

Elektroninėje erdvėje yra daugybė garso ir vaizdo informacijos, kurios turinys neindeksuotas. „Speech Cloud“ suteiks galimybę tokią informaciją konvertuoti į tekstinį formatą ir ją lengvai indeksuoti. Tai ypač aktualu valstybinėms institucijoms (Seimui, teismams, Saugumo departamentui ir kt.) bei privačioms įmonėms, turinčioms didelius garso ir vaizdo archyvus ir norinčioms juos indeksuoti, kad būtų galima atlikti tekstines paieškas bei įvairias analizes.

Sužinokite daugiau

 

MTpro projektas

Šiandien mašininis vertimas (toliau – MV) plačiai naudojamas siekiant suvokti tekstą arba jo esmę. MV kokybė gerėja, tačiau ji vis dar nepakankamai aukšta, kad tiktų profesionaliems vertėjams. Pradinis MV naudojimo profesionaliuose vertimuose įvertinimas rodo, kad MV gali pagerinti vertimo efektyvumą, tačiau taip pat atskleidžia daug sričių, kurias reikėtų tobulinti:

Sužinokite daugiau

 

Gramatikos tikrintuvo projektas

Siekdama prisidėti prie lietuvių kalbos saugojimo ir išplėsti jos vartojimą elektroninėje erdvėje, „Tilde IT“ sukūrė naują gramatikos tikrintuvą. Pagrindinė gramatikos tikrintuvo funkcija – išsamus kalbos sintaksinio, morfologinio ir leksinio taisyklingumo tikrinimas.

Sužinokite daugiau

 

ValdykMT projektas

Vystantis globalizacijai, tarptautiniams bendradarbiavimui, interneto aprėpties plėtrai, vis daugiau reikalingų informacinių resursų yra kita kalba ir jų išvertimas į lietuvių kalbą reikalauja gero užsienio kalbos žinojimo bei didelių specialistų / vertėjų resursų. Poreikis ir informacijos kiekiai užsienio kalbomis vis didėja ir juos išversti užtrunka vis daugiau laiko.

Sužinokite daugiau

 

Projektas SemTi

„Tilde IT“ sukūrė lietuvių kalbos žodžių lingvistinio semantinio tinklo duomenų bazės prototipą. Tai yra lingvistinis semantinis ryšių tinklas, vaizduojantis ne dokumentų ar atskirų objektų, bet žodžių ryšius.

Sužinokite daugiau
 

Projektas SOLIM

Projektas „Erdvinės ontologijos kalbos naudojimas modeliuojant multimedijos informaciją“ (angl. Spatial Ontology Language for multimedia Information Modeling – SOLIM) yra bendras Europos smulkiųjų ir vidutinių įmonių konsorciumo sumanymas. Vienas iš projekto tikslų – plėtojant ontologijos kalbas pagerinti šalių tarpusavio supratimą.

Sužinokite daugiau

 

Bendrovė ugdo darbuotojų kompetenciją ir gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių

UAB „Tilde informacinės technologijos“ darbuotojai dalyvauja projekte, skirtame darbuotojų kompetencijai ir gebėjimui prisitaikyti prie pokyčių ugdyti.

Projektas „UAB Tilde informacinės technologijos“ ir UAB „DPA programinė įranga“ darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ finansuojamas pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01 priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Sužinokite daugiau