Integruojamasis lietuvių kalbos gramatikos tikrintuvas

UAB „Tilde informacinės technologijos“ sėkmingai įgyvendino „Integruojamojo gramatikos tikrintuvo prototipo projektą“, kuriam buvo suteikta finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“. Projektui įgyvendinti skirta daugiau nei 700 tūkst. litų Europos Sąjungos paramos. Projektas buvo įgyvendinamas nuo 2009 m. rugpjūčio iki 2011 m. spalio mėn.

Pagrindinė gramatikos tikrintuvo funkcija – išsamus kalbos sintaksinio, morfologinio ir leksinio taisyklingumo tikrinimas.

Iki šiol Lietuvoje rašytiniam tekstui tikrinti naudoti rašybos tikrintuvai, kurie remiasi vien duomenų bazėje esančiais žodynais. Pagal juos tikrinama žodžių formų vartosena arba didžiųjų ir mažųjų raidžių rašyba, tačiau taip galima aptikti tik nedidelę gramatinių klaidų dalį. „Tilde IT“ sukurtas naujos kartos gramatikos tikrintuvas analizuoja sakinių struktūrą, aptinka praleistus ir nereikalingus kablelius ar kitus skyrybos ženklus, tikrina žodžių ir sintaksinių dėmenų jungimą, ieško leksikos, klaidingos vartosenos atvejų ir taip padeda kurti rišlų ir taisyklingą tekstą. Gramatikos tikrintuvas veikia ne tik „Microsoft Office“, bet ir „Open Office“ aplinkoje bei interneto erdvėje.

Gramatikos tikrintuvo prototipas kurtas ilgiau nei dvejus metus, dar apie pusmetį buvo kuriamas pats produktas. Naujos kartos gramatikos tikrintuvas įtrauktas į „Tildės Biurą 2012“. Taip pat ieškoma galimybių integruoti gramatikos tikrintuvą ir į kitų gamintojų kuriamas sistemas arba teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, verslo valdymo sistemas, interneto svetaines, forumus.

Gramatikos tikrintuvo technologija pritaikoma ne tik lietuvių kalbai, bet ir kitoms lotynų kalbos abėcėlę vartojančioms kalboms. Taigi bendrovė planuoja sukurti eksportuoti tinkamą produktą.