Bendrovė ugdo darbuotojų kompetenciją ir gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių

UAB „Tilde informacinės technologijos“ darbuotojai dalyvauja projekte, skirtame darbuotojų kompetencijai ir gebėjimui prisitaikyti prie pokyčių ugdyti.
 
Projektas UAB „Tilde informacinės technologijos“ ir UAB „DPA programinė įranga" darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas finansuojamas pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis VP1-1.1-SADM-01 priemonę Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse.
 
Vykdant projektą rengiami visų sričių darbuotojų mokymai. Įmonės vadovas, padalinių vadovai, projektų vadovai ir IT projektuotojas mokomi projektų valdymo pagrindų, sėkmingo vadovavimo, profesionalios pardavimo technikos, derybų meno, procesų valdymo.
 
Darbuotojai gilina konkrečių sričių, tokių kaip kalbos kultūra, darbas su įvairiais vertimo įrankiais, terminologijos pagrindai, žinias.
 
Mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamomis užduotimis, funkcijomis ir atsakomybe. Darbuotojai projekto metu įgyja žinių ir įgūdžių, kuriuos gali pritaikyti atlikdami savo tiesiogines pareigas, mokomi dirbti su moderniausiomis lokalizavimo programomis ir išnaudoti visas jų galimybes.
 
Įmonėje taip pat kuriama speciali, įmonės poreikius atitinkanti personalo valdymo sistema, kuri padės efektyviai išnaudoti esamų darbuotojų galimybes ir sparčiai integruoti naujus darbuotojus, tobulinti jų gebėjimus, sukurti teisingą darbo apmokėjimo bei skatinimo ir drausminimo sistemas.
 
Projekto metu įgytos žinios ir gebėjimai sudarys galimybes ateityje sparčiau įsisavinti naujas technologijas (naujas vertimo, lokalizavimo programas, atsiradusias naujas programų versijas ir pan.), žinias ir metodus. Išaugęs darbuotojų našumas, padidėjusi atliekamų darbų kokybė ir vykdoma paslaugų plėtra užtikrins įmonės konkurencingumą.
 
Projekto metu išaugusi darbuotojų kvalifikacija yra būtina prielaida kuriant ir diegiant naujas įmonės paslaugas: Europos Sąjungos teisės aktų ir dokumentų bei elektroninėje erdvėje skelbiamų tekstų vertimą.